Gratis tips voor ouders - huiswerkbegeleiding

Bijna geen enkel kind kan zonder hulp alle huiswerktaken aan. Je puber heeft gewoonweg nog niet alle vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren. Zijn puberhersenen zijn nog niet genoeg ontwikkeld om goed te kunnen plannen bijvoorbeeld. Als ouder kun je je kind daar prima bij helpen. Op school krijgen kinderen ook bijna nooit de begeleiding die ze wel zouden moeten krijgen om goed te plannen en te leren. Jouw rol als ouder is dus echt nodig!

Maar hoe kan je je Puber helpen bij zijn huiswerk?

* Bekijk samen zijn agenda. 

   Zo krijg je een goed beeld van zijn schoolwerk en wat er allemaal moet gebeuren. Je kan hem helpen om te plannen: staat er voor 

   volgende week een toets? Dan moet je daar deze week iedere dag al voor leren!

* Bied hulp.

   Vraag duidelijk of er vakken zijn waarbij je kan helpen. Een wiskundesom nog een keer uitleggen, of een hoofdstuk Biologie samen    doornemen zorgt er waarschijnlijk voor dat hij de stof beter begrijpt.

* Overhoor je kind.

  Overhoren is een goede manier om te kijken of je kind de stof beheerst. De ervaring leert ook dat stof die overhoort is, beter

  onthouden wordt.

* Geef complimenten.

   Pubers reageren veel beter op positieve feedback dan op negatieve.  Geef liever veel complimenten over zijn inzet in plaats van boos

   te worden als er een minder hoog punt is gehaald.

* Heb interesse.

  Laat je kind merken dat je geïnteresseerd bent in zijn schoolwerk. Vraag ernaar als hij uit school komt:, zonder er teveel bovenop te

  zitten. Heb je veel huiswerk? Heb je binnenkort toetsen of een werkstuk? Heb je ergens hulp bij nodig? Zo weet hij dat hij zijn

  schoolwerk en planning met je kan bespreken en voelt hij dat je hem serieus neemt. 

 

Mocht je kind behoefte hebben aan meer dan deze tips, dan is er de training Ik leer leren.

Je kind leert in groepsverband of individeel alles over de volgende onderwerpen:

  • Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
  • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit goed in?
  • Leerstrategie : wat is een slimme aanpak voor maakwerk, leerwerk en rekenwerk?
  • Faalangst: hoe ga je om met stress en spanning?
  • Concentratie: hoe houd je je hoofd erbij en hoe houd je dat vol?
  • Motivatie: wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen?
  • Evalueren: hoe pak je schoolse zaken aan en hoe kan dat beter?