PGB/ WMO

Kleurig Coaching heeft een contract met de volgende gemeenten om begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te mogen bieden:

  • Altena (Aalburg, Werkendam en Woudrichem)
  • Drimmelen (Made, Terheijden, Wagenberg, Oud-Drimmelen, Lage - en Hooge Zwaluwe, Helkant en Blauwe Sluis)
  • Geertruidenberg
  • Oosterhout
Heeft u een indicatie voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?
Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). U vraagt een pgb voor WMO aan bij uw gemeente. Uw gemeente bekijkt welke hulp u nodig heeft. En beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een WMO budget.
Soms is het mogelijk om coaching als activerende begeleiding vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) te vergoeden. U kunt met uw vraag terecht bij het gemeenteloket en daarbij aangeven dat u hulp wil voor uw kind bij Kleurig Coaching.