Huiswerkbegeleiding

Waarom huiswerkbegeleiding bij Kleurig Coaching?

 • Geconcentreerd werken onder begeleiding van een coach.
 • Leren plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd.
 • Ontdek je leerstijl: hoe leer jij het makkelijkste? 
 • Leerstrategie : wat is een slimme aanpak voor maakwerk, leerwerk en rekenwerk?
 • Leer hoe je omgaat met stress en spanning.
 • Leer hoe je moet concentreren.
 • Motivatie: wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen?
 • Samen evalueren: hoe pak je schoolse zaken aan en hoe kan dat beter?
 • Gezellige, huiselijke sfeer terwijl er hard gewerkt wordt!
 • Thuis geen strijd meer over huiswerk.

Huiswerkbegeleiding is er voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 en voor middelbare scholieren.

In groepjes van maximaal 4 personen krijgen de leerlingen de extra aandacht die ze nodig hebben bij het maken van hun huiswerk.

 

Op school is vaak geen tijd voor persoonlijke aandacht en begeleiding, terwijl er steeds meer van leerlingen wordt gevraagd en verwacht. Indien nodig worden de leerlingen ook begeleid bij leer- en motivatieproblemen. De focus ligt bij de huiswerkbegeleiding op het aanleren van structuur, regelmaat en het verbeteren van de studiemethoden.

 

Huiswerkbegeleiding bij Kleurig Coaching: dat is 1 tot 4 middagen per week direct na school samen met een studiecoach werken aan huiswerk én aan vaardigheden die bij elk vak van pas komen. Je maakt je huiswerk in een kleine groep in een rustige, positieve omgeving. Op vaste tijden, dus vrij is vrij. Dat geeft ook rust in huis!

Werkwijze

Na school komt het kind naar Kleurig Coaching. Eerst drinken we een kopje thee of fris met een koekje en nemen we individueel de planning van het huiswerk door. Deze gestructureerde aanpak helpt de kinderen hun schoolwerk goed te organiseren.

 • Iedere dag doet de leerling al zijn of haar leer- en maakwerk. De leerstof wordt overhoord en maakwerk wordt zonodig besproken;
 • De leerling werkt voor ieder proefwerk of overhoring vooruit. We plannen dit samen in. Hierdoor leren zij gestructureerd werken;
 • We maken samen een planning voor het dagelijkse huiswerk omdat de meeste kinderen ook andere activiteiten hebben. Een goede balans tussen school, sport, muziek en overige vrije tijd is balangrijk;
 • Kleurig Coaching geeft veel aandacht aan plannen,  effectieve leerstrategieën, wegwerken van leerachterstanden en ook in plezier hebben in schoolwerk;
 • Het belangrijkste element is het leren zelfstandig te werken en uiteindelijk het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten.

In overleg met de ouders wordt afgesproken of de leerling verplicht van bijvoorbeeld 14.45 uur tot 16.45 uur blijft of dat de leerling blijft zolang wenselijk is. Dat laatste betekent dat effectief en geconcentreerd leren met “vrijheid” wordt beloond.