De voordelen van problemen

Als kindercoach werk ik met een gespreksmodel dat als startpunt het door het kind (en/of zijn ouders) ervaren probleem neemt. Vervolgens gaan we alle aspecten van verandering bekijken. Het in kaart brengen van de voor- en nadelen van dit probleem hoort daar ook bij. Het is een interessante vraag hoe het kan dat iemand een probleem blijft houden terwijl hij zo duidelijk aangeeft het als vervelend te ervaren. Waarom houden we vaak problemen in stand? Je wilt toch niet met iets blijven rondlopen waar je duidelijk last van hebt? 

Eén reden hiervan is dat het probleem je iets oplevert, al besef je dat vaak zelf niet. Zo krijgen kinderen met problemen hierdoor vaak veel aandacht.

Kinderen die bijvoorbeeld faalanstig zijn krijgen meteen als ze uit school komen de vraag hoe de toets ging, of ze zenuwachtig waren, of anderen het ook moeilijk vonden, of de leraar wel meelevend was…

Een bekend gezegde is: ‘Wat je aandacht geeft, groeit.’ En zo is het ook met problemen.

 

Moeten we problemen van kinderen dan negeren? Nee! Kinderen willen -net als volwassenen- gehoord en gezien worden. Moeilijk gedrag komt haast altijd voort uit het negeren van lastig gedrag van kinderen. Wat kinderen nodig hebben is begrip van volwassenen. Contact met volwassenen die hen leren om andere gedragsmogelijkheden te oefenen zodat ze leren om hun behoeftes op een goede manier te uiten.

 

Maar hoe kan jij dit als ouder aan je kind leren? 

 

Allereerst: stop met negeren! Als je negeert, voelt je kind dat je hem niet ziet. En dan gaat hij zolang door totdat het zich wel gezien voelt. Met negeren zeg je eigenlijk tegen je kind: ‘Ik doe alsof je er niet bent totdat ik vind dat jij leuk doet’.


Daarnaast is het belangrijk dat je accepteert dat je kind dit gedrag vertoont. Besef dat je kind zich niet expres zo gedraagt en besef hij eigenlijk iets van je wil. Laat je kind merken dat je hem hoort en zeg wat je ziet (bijvoorbeeld: 'Ik merk dat je je verveelt, wat zou je willen?'). Je probeert er dus achter te komen wat de behoefte van je kind is. Is het moe? Wil het jouw exclusieve aandacht?

 

Moet je dan je kind zijn zin altijd geven? Zeer zeker niet! Je kind zal sneller naar je luisteren als het voelt dat jij hem begrijpt. Als je kind heeft verteld wat hij wil, dan kunnen jullie samen een oplossing bedenken. Een oplossing die naar jullie beider zin is.

 

Je zal zien dat wanneer je deze strategie toepast, je kind zich gehoord voelt en het probleemgedrag zal verminderen of zelfs geheel zal verdwijnen!